The History of Intellectual Property at Franklin Pierce Law Center / University of NH School of Law - Class Photos - MIP 1992

 

 
MIP 1992
 
Kevin Landry
Sheu Yeong-Yuan
Frederico Munoz
Jesus Mejia
Sangjoon Ham
Wu Dazhang
Chakrapat Mongkolsit
Kou-Jane Chen
Uraiwan Ngowroongrueng
Zhenxiu Dai
Joan You
Eva Li-Tuan Chang
Juan Araiza
Karl Jorda
Wang Yi-Ping
Li Bin
Yoon Suk Ham
Young Lee
Yang-Oh Kim
Xu Jinguo
Roque Bustamante
Gentle Peng
Chris Blank
 

 

<---Return to Class Photo Index